Forside

Almen praksis

Øjenklinik

Om

Kontakt

Arkiv

”Nyt om øjne 2012”

Arvelig kataract hos samojedehunde 

 

I samarbejde med Samojedklubben og Merete Fredholm, KU-Life er der blevet igangsat et projekt som går ud på at samle DNA fra samojedhunde med bagerste polstær. Der udtages blodprøve fra to grupper: 1) hunde, der ved øjenundersøgelse diagnosticeres med bilateral posterior polær, subkapsulær katarakt, og 2) hunde, der er over 6 år og findes fri for den pågældende katarakt. Projektet kobles på et større projekt vedr. arvelig kataract, som kører på Animal Health Trust,UK.

Keratitis punktata hos Gravhund:

Keratitis punktata er en hornhindelidelse, hvor der udvikles ét eller flere små punktformede sår i begge øjne. Sårene heler op igen, og der dannes efterfølgende små ar i hornhinden. Med varierende mellemrum opstår nye sår. Ubehandlet vil lidelsen medføre kronisk arvæv og pigmentinlejringer i hornhinden. Disse uklarheder medfører at hornhinden bliver ugennemsigtig, og hunden får nedsat syn.

Der er i de seneste år registreret et stort antal af hunde med denne øjensygdom. Langt de fleste af forekommer hos Langhåret Gravhund, men lidelsen kan også ses hos andre racer.

Der er stor sandsynlighed for, at det er en arvelig disposition, som ligger til grund for lidelsen. Dog foreligger det endelige bevis ikke endnu.

Dansk kennelklub har iværksat en undersøgelse med registrering af Langhåret Gravhund med denne lidelse, for at kunne klarlægge formodet arvelighed og arvegang. I den forbindelse indsamles blodprøver fra hunde med lidelsen. Blodprøverne sendes sammen med stambogsoplysninger til Merete Fredholm – professor i genetik på Ku-Live.

Se mere i artiklen Keratitis Punktata

Flatcoated Retriever Chorioretinopathi (FRC):

Gennem de seneste år er der fundet tilfælde af asymmetriske retinale degenerationer (ødelagte områder i nethinden) hos Flat Coated Retriever hunde i Europa. Flere af disse hundes er diagnosticeret med PRA eller PRA lignede retinopathier (skader i nethinden). Andre tilfælde har vist ensidige eller bilaterale læsioner lignende ar i nethinden og årehinden. Mange af disse hunde har været i familie, og derfor er spørgsmålet opstået, om disse nethindeforandring er arvelige eller ej.

Ingen af de undersøgte hunde havde klassisk PRA, dvs. generaliseret svind af nethinden med lige udbredelse i begge øjne og med bilateral blindhed til følge.

Se mere i artiklen Flatcoated Retriever Chorioretinopathi

Shetland Sheepdog

Hos Shetland Sheepdog er der fra svensk side beskrevet en langsom form for svind af nethinden (retinopati). Tilstanden er diagnosticeret hos en gruppe familiært tæt relaterede hunde. Forandringerne i nethinden ligner tidlige stadier af PRA. Blodprøver fra hunde med forandringerne er negative for prcd-PRA. Tilstanden udvikler sig anderledes end PRA, idet udviklingen på nethinden og synsnedsættelsen er meget langsommere. Tilstanden er sandsynligvis arvelig, da hunde med sygdommen er tæt relaterede. Der er diagnosticeret mindst 3 danske hunde med tilstanden. PRA og Shetland Sheepdog retinopati kan adskilles ved en speciel ERG undersøgelse. Denne undersøgelse udføres ikke i DK. I Norge er et PRA projekt i gang, og hvis der findes hunde med PRA lignende forandringer, anbefales det at sende en blodprøve til Norge. 

Coton de Tulear

CMR (Canine Multifocal Retinopathy) er en arvelig nethindesygdom, som er konstateret hos Coton de Tulear, Pyrenæerhund, Mastiff m.f. Sygdommen giver små områder med løsning af nethinden, som senere udvikles til ar. De fleste hunde med CMR har ikke mærkbar synsnedsættelse. Kun i sjældne tilfælde medfører sygdommen blindhed.

Sygdommen menes for nuværende at være autosomal recessiv nedarvet. Firmaet OptiGen® markedsfører en DNA test, hvor der undersøges for CMR genet.  Der er 3 udfald af testen: Fri, anlægsbærer (carrier) eller syg (affected) I DK er der fundet 1 syg hund og 18 % anlægsbærere. Det er en meget stor andel af anlægsbærere, hvilket ikke harmonerer med antallet af syge hunde. OptiGen® skriver på deres hjemmeside, at den tilsvarende humane sygdom nedarves autosomal dominant med inkomplet penetrans. Dermed menes at nogle gange – ikke altid, er der det kun nødvendigt med et gen, for at sygdommen forekommer klinisk. For nuværende betragtes CMR ikke som en dominant nedarvet sygdom, men der antydes fra OptiGen® side, at når flere hunde undersøges klinisk og genetisk, kan det ikke udelukkes, at den nuværende vurdering om autossomal recessiv nedarvning skal revideres.   

Labrador:

Som bekendt findes der hos labrador en PRA type som benævnes pcrd-PRA. Denne sygdom markedsfører firmaet OptiGen® en DNA test for: prcd-PRA test. Nu er der imidlertid diagnosticeret mindst en hund i Sverige med PRA. Men denne hund er prcd-PRA fri. Denne hund har en halvbror i DK med mange afkom.  Dvs. at der forekommer en ikke prcd-PRA type hos labrador. Indtil videre vil kun en øjenlysning kunne afsløre sådanne ikke prcd-PRA tilfælde

Engelsk Setter:

Hos Engelsk Setter findes i Norden et øget antal af PRA tilfælde. Sygdommen viser sig i 2-9 års alderen, og er langsom fremadskridende.

Gammel Dansk Hønsehund (GDH):

Der er hos Gammel Dansk Hønsehund konstateret PRA. Der er ikke tale om prcd-PRA, da hunde med lidelsen testes fri for prcd-PRA. Der er iværksat et samarbejde med Merete Fredholm – professor i genetik på KU-live om udvikling af en DNA test for sygdommen. Endvidere er der samarbejde med firmaet OptiGen®, som markedsfører DNA test for flere PRA typer hos andre racer. Optigen har undersøgt om PRA hos GDH er samme type, som hos nogen af de andre racer. Dette er ikke tilfældet, hvilket betyder, at der skal findes en DNA test alene til PRA hos GDH. Dette kræver at der indsamles blod fra mindst 20 syge hunde. På nuværende tidspunkt er der samlet omkring 6 blodprøver. Derfor kan det stærkt anbefales at få øjenlyst så mange hunde så muligt – også hunde der ikke skal i avl. Hvis der ved lysningen findes hunde med PRA, sendes blodprøve til KU-Live, Merete Fredholm.

Leonberger:

Der er hos Leonberger I Danmark fundet tilfælde af Multifocal Retinal Dysplasi. En lidelse som ikke tidligere er diagnosticeret hos racen i DK.  

Primær Linse Luxation PLL:

Animal Health Trust har som bekendt identificeret en mutation (gen), som er involveret I udviklingen af PLL i flere hunderacer. Linseluxation

Der er 3 udfald af testen, og det er vigtigt at være opmærksom på følgende:

Fri (Clear): Disse hunde har 2 normale kopier af DNA. Disse hunde udvikler ikke PLL grundet denne mutation, men kan udvikle PLL grundet andre ikke identificerede mutationer.

Bærer (Carrier): Disse hunde har en kopi af mutationen og en normal kopi af DNA. 2-20% af bærere vil udvikle PLL. Man ved ikke, hvorfor disse bærere udvikler sygdommen. Der kan være tale om, at flere gener spiller ind.

Syg (Affected): Disse hunde har to kopier af mutationen, og vil med stor sandsynlighed udvikle PLL.

Det anbefales, at bærere og syge hunde bliver undersøgt af en øjenpaneldyrlæge hver 6 måned fra 18 mdr. alderen. Dette for at symptomer på lidelsen erkendes så tidligt som muligt.

Materiale til DNA test

Generelt omkring DNA test kan det anbefales, at anvende blodprøver frem for kindskrab, hvis laboratoriet som udbyder gentesten accepterer dette. Dette da der er en spinkel risiko for, at et kindskrab er forurenet med fremmed DNA, fx fra foder eller andet. Desuden anbefales det ved udtagningen af blodprøven, at verificere hundens identitet og med underskrift bekræfte, at prøven er udtaget fra den anførte hund. Hermed undgås væsentlige fejlkilder.

Del

Dyrenes Læge og Øjenklinik

Klinik i Rødkærsbro og Karup
+45 27 60 60 69
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.